Algemene voorwaarden

Algemeen

De Feelee app wordt aangeboden door Garage2020 gevestigd te Amsterdam en Greenberry gevestigd te Utrecht, hierna gezamenlijk te noemen “Feelee”. Door je te registreren in de app, sluit je een overeenkomst met Feelee op welke overeenkomst deze gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn. Je verstrekt Feelee een herroepbaar, niet-exclusief, niet-(sub)licentieerbaar en niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor de duur van de overeenkomst om de app te gebruiken in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden. De app is voor je eigen persoonlijke, niet-commerciële gebruik bedoeld. Ben je het niet eens met deze voorwaarden, dan moet je je niet registreren en de app niet gebruiken.

Feelee heeft het recht deze gebruiksvoorwaarden en de inhoud daarvan eenzijdig te wijzigen. Bijvoorbeeld via een update van de app informeren wij je over de gewijzigde voorwaarden. Na jouw acceptatie gaan de gewijzigde voorwaarden in. Naast deze gebruiksvoorwaarden kunnen ook andere voorwaarden van toepassing zijn; ook waar Feelee geen invloed op heeft. Denk aan de voorwaarden van Apple’s App store en Google’s Play store. Die en mogelijke andere derde partijen zijn geen partij bij onze overeenkomst en deze gebruiksvoorwaarden, maar aangezien je ook van hun diensten gebruik maakt, zijn die voorwaarden van toepassing op het gebruik daarvan. Voor het gebruik van de app moet je ten minste 13 jaar oud zijn. Ben je onder de 16 jaar? Dan moeten jouw ouders of wettelijk vertegenwoordigers toestemming geven voor het gebruik van de app. Doen zij dit, dan gaan zij zelf ook akkoord met deze voorwaardenOver deze app
Met de Feelee app kan je inzicht krijgen in je (mentale) gezondheid/fitheid. Het doel van de app is om jou te helpen inzicht te krijgen in je (mentale) gezondheid/fitheid en dat doen wij door het gevisualiseerd weergeven van door jou ingevoerde en door jouw mobiele telefoon gegenereerde data. Elke dag stellen we je een aantal vragen over hoe je je voelt, wat je aan het doen bent op dat moment en met wie. Die informatie koppelen we aan de passieve data die je telefoon ons geeft, zoals aantal stappen dat je zet op een dag, schermtijd (gebruik van je telefoon) en aantal uren slaap. In een overzichtelijk dashboard bekijk je wat het effect is van bijvoorbeeld jouw beweging op je gevoel van die dag. Wij koppelen de door jou ingevoerde en gegenereerde informatie gevisualiseerd terug zonder daarbij een (medische) interpretatie, advies of diagnose te geven. De app geeft dus een beeld (overzicht) bij ingevoerde en gegenereerde data. Het beoogde doel van de makers van de app is niet-medisch en de app is geen medisch hulpmiddel. Mocht je informatie uit de app gebruiken of delen met een hulpverlener, dan geldt ook ten aanzien van de hulpverlener dat de app geen medisch hulpmiddel is.
De informatie uit de app, dat met name tot stand komt op basis van door jou ingevoerde informatie, is dus geen advies en geen diagnose en kan niet gezien worden als een dergelijk advies of diagnose en kan ook niet in de plaats komen van een advies van een medisch professional. Neem bij enige twijfel contact op met een medisch professional.
Het kan vereist zijn om een account aan te maken waarin een aantal gegevens wordt gevraagd zoals e-mailadres, naam en wachtwoord. Je bent zelf verantwoordelijk voor het op juiste wijze invoeren van de gegevens en de inhoudelijke juistheid daarvan. Beveilig je account te allen tijde met een goed wachtwoord die je van tijd tot tijd wijzigt.
VeiligheidDe informatie in de app kan (bijzondere) persoonsgegevens bevatten. Je moet zelf voorzorgsmaatregelen nemen om misbruik en verlies te voorkomen. Voorkom met name dat je jouw telefoon of tablet of ander medium kwijtraakt of gestolen wordt. Gebeurt dat toch, doe dan zo spoedig mogelijk aangifte. En beveilig je telefoon ander medium te allen tijde met een goede pincode die je van tijd tot tijd aanpast.
Jouw verantwoordelijkheden
De app is gebaseerd op door jou verstrekte en geaccordeerde gegevens. De app reageert op door jou aangeleverde informatie en het is jouw verantwoordelijkheid om de aan te leveren informatie goed, volledig en naar waarheid in te vullen. Hierbij mag je geen rechten van anderen schenden en dien je te allen tijde in overeenstemming met de wet te handelen. Ook ben je verantwoordelijk voor het controleren van de door jou aangeleverde informatie en het van tijd tot tijd controleren of de informatie nog correct en actueel is. Verder ben je zelf verantwoordelijk voor de output van de verzamelde informatie en is het aan jezelf om, als je dat wil of als je denkt dat het nodig is, tijdig professioneel advies in te winnen bijvoorbeeld van een huisarts.

Voor het gebruik van de app is een mobiele telefoon of ander medium nodig alsmede internet en je bent zelf verantwoordelijk voor onder andere internettoegang, internetkosten en een goede beveiliging van jouw internetaansluiting. Ook ben je zelf verantwoordelijk voor kosten voor dataverkeer en dergelijke. Je dient verder altijd je gezonde verstand te gebruiken. Gebruik de app dus alleen als je het wil; als het écht kan en als het veilig is. Gebruik de app bijvoorbeeld nooit als je op de fiets of scooter zit of als je ergens anders druk mee bent.
Informatiegebruik door Feelee
We willen de app optimaal afstemmen op de wensen van de gebruikers. Daarom verzamelen we niet-persoonlijke (anonieme) bezoekinformatie, zoals klikgedrag, bezoek tijdstip en bezoekfrequentie. We maken hierbij gebruik van Google Analytics voor Firebase. Meer over hoe we Google Analytics en Firebase inzetten, lees je in ons cookiebeleid. Dit beleid is onderdeel van deze gebruiksvoorwaarden en is te vinden via de volgende link: https://www.garage2020.nl/disclaimer/

Intellectuele eigendom
Alle rechten op en in de app en aanverwante diensten en producten zijn en blijven te allen tijde bij Feelee. Je krijgt uitsluitend een tijdelijk gebruiksrecht. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan de app en/of de diensten en producten te verveelvoudigen of openbaar te maken dan wel op enige andere wijze in strijd te handelen met de intellectuele eigendomsrechten van Feelee.
Privacy
Doordat je gebruikmaakt van de app en de dienstverlening van Feelee worden er door zowel Greenberry als Garage2020 (Feelee) persoonsgegevens van je verwerkt. Feelee is verantwoordelijk voor de app en voor de verwerking van de inloggegevens (o.a. naam, e-mailadres en IP-adres), net als (persoons)gegevens die je via de passieve data van je telefoon deelt met Feelee verwerking verantwoordelijke in de zin van de AVG. Jouw privacy staat bij ons hoog in het vaandel en wij handelen in overeenstemming met de eisen die de AVG stelt. Wij hebben de app en de gegevens adequaat beveiligd en houden ons aan de eisen die de AVG stelt. Wij nemen maatregelen om misbruik van jouw gegevens te voorkomen. Wij hebben verder geen inzage in bijzondere persoonsgegevens (zoals medische gegevens) en wij verwerken deze dus niet. Om te voorkomen dat wij onverhoopt toch inzage krijgen in bijzondere persoonsgegevens, verzoeken wij je die gegevens niet in te voeren in de app noch deze op een andere wijze aan ons toe te sturen of kenbaar te maken.

Wij verwerken gegevens en inhoud die jij in de app aanbiedt. Ook verwerken wij gegevens met betrekking tot jouw netwerk en verbindingen en je gebruik van de app en/of van de website. Ook verwerken wij gegevens van het apparaat dat je gebruikt zoals mobiel telefoonnummer, IP-adres, GPS-locatie, WIFI-signaal, besturingssysteem en andere apparaatinstellingen en -gegevens.

Feelee mag je persoonsgegevens verwerken als daar een legitieme rechtsgrond voor bestaat. De eerste rechtsgrond is dat je bij het installeren van de app (door te registreren) akkoord bent gegaan met de verwerking van die gegevens. Je hebt ons dus toestemming gegeven. Daarnaast heb je toegang gegeven tot de passieve data op je telefoon. Wij gebruiken jouw gegevens om de dienst zo goed mogelijk aan jou te kunnen aanbieden en om je op de hoogte te houden van updates en vernieuwingen. Wij gebruiken de gegevens ook om jouw activiteiten bij te houden. Dit zijn legitieme rechtsgronden voor de verwerking. De door Feelee verzamelde gegevens kunnen bovendien gedeeld worden voor wetenschappelijk onderzoek en om onze dienstverlening te verbeteren. Ook dit is een legitieme rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens. Verder verwerken wij gegevens als daar een juridische verplichting voor bestaat of met het oog op het algemene belang.
 Feelee kan medische en andere bijzondere persoonlijke informatie die via deze app wordt verwerkt niet inzien. We kunnen wel gegevens over het gebruik van de app inzien, maar die bevatten geen bijzondere persoonsgegevens of medische informatie. Als je medische vragen hebt over de app of de uitkomsten van de app en/of dienstverlening, dan dien je contact op te nemen met een medisch professional. Het kan zijn dat wij bepaalde gegevens doorgeven aan anderen dan wel dat anderen daar inzage in krijgen. Denk aan Apple en/of Google. Door de app te downloaden, geef je aan die derden toestemming voor de gegevensverwerking. Ook al kunnen wij gebruik maken van advertenties, wij verkopen jouw gegevens niet.
Wij bewaren jouw gegevens zolang wij die nodig hebben of zolang verplicht is volgens de wet. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijn en zullen jouw gegevens daarna uit onze systemen verwijderen. De gegevens kunnen worden opgeslagen op servers van derde partijen. Dit kunnen verwerkers in de zin van de AVG zijn en wij sluiten met verwerkers rechtsgeldige verwerkersovereenkomsten.
Je kunt zelf in de privacy instellingen in de app en in de telefoon jouw privacyvoorkeuren aangeven en/of wijzigen. Verder zijn de algemene privacyreglementen van Greenberry en Garage2020 van toepassing. Deze kun je vinden via https://www.greenberry.nl/privacy/ en https://www.garage2020.nl/privacy/

Welke toestemmingen verleen je ons?
Je geeft ons toestemming (een licentie, niet-exclusief en kostenvrij) op alle inhoud die je in de app deelt en alle resultaten die hieruit voortvloeien. Deze licentie eindigt als je de app verwijdert. Wij kunnen de inhoud gebruiken voor de hiervoor bedoelde gronden en doeleinden. Denk aan de gebruikersnaam, e-mailadres, mobiele telefoon en provider en andere ingevoerde en gegenereerde gegevens. Ook geef je ons toestemming op locatie gerelateerde informatie zoals je huidige locatie of locaties waar je je begeven hebt gebaseerd op de apparaat locatie; IP-informatie en/of GPS-informatie.
Jouw rechten
Als gebruiker van de app heb je een aantal rechten met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens. Je hebt bijvoorbeeld het recht om je persoonsgegevens te laten aanpassen of te verwijderen. Dat laatste doe je door je profiel te verwijderen in de settings van de app: je kunt je account en de app te allen tijde verwijderen. Daarnaast kun je je toestemming om passieve data te verwerken op elk moment weer intrekken in de settings van je telefoon. Ook kun je je gegevens bij ons opvragen om deze in te zien of een verzoek tot overdragen van gegevens doen. Voor de gegevens die Feelee verwerkt, kan je een verzoek indienen om deze op te vragen via:

IJsbaanpad 9
1076 CV Amsterdam  
KVK 70274525

Ook heb je het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens en kun je jouw toestemming intrekken als wij de persoonsgegevens alleen gebruiken op basis van jouw toestemming. 

Aansprakelijkheid en beëindiging
Feelee spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens in de app. Ook streven wij naar een goede toegankelijkheid van de app. Feelee mag de inhoud van de informatie in de app wijzigen waar nodig of gewenst. Wij kunnen niet garanderen dat alle informatie juist of actueel is en geven geen garanties of vrijwaringen af. Staat er een fout in de app of is de informatie niet meer actueel, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijk accepteren. Het gebruik van de app en de in de app beschikbare informatie en de uitkomsten en gevolgen daarvan, zijn voor eigen risico.
Feelee is nimmer aansprakelijk voor kosten en/of schade hoe ook genaamd, onder andere maar niet beperkt tot schade als gevolg van het gebruik van de app, onmogelijkheid van het gebruik van de app en andere kosten of schade noch voor gevolgschade. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor eventuele gezondheidsproblemen die zich voordoen bijvoorbeeld vanwege een trainingsschema waarbij de app wordt gebruikt. Het gebruik van de app is te allen tijde en volledig voor eigen risico. Mocht Feelee ondanks deze uitsluiting van aansprakelijkheid toch rechtens aansprakelijk zijn, dan is de totale schade te allen tijde beperkt tot hetgeen de verzekeraar in het desbetreffende geval uitkeert.

Feelee heeft het recht om de dienstverlening, gebruik van en informatie in de app te beëindigen of de toegang daartoe te beperken. Feelee kan niet garanderen dat de app en/of de verbinding foutloos of ononderbroken functioneert en is niet aansprakelijk voor schade door het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de app. Daaronder valt ook - maar niet beperkt tot - schade als gevolg van niet aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt door elektronische communicatie en overbrengen van virussen.

Ook heeft Feelee het recht tot aanpassing van informatie over te gaan indien gewenst. Denk aan het aanpassen of verwijderen van een gebruikersnaam die in strijd is met deze voorwaarden of met de wet dan wel de goede zeden. Feelee kan hiertoe overgaan zonder aankondiging en is nimmer verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten of schade hoe ook genaamd. Voor zover wettelijk toegestaan geef je ons een vrijwaring tegen alle klachten, claims, kosten, boetes en aansprakelijkheden door wie dan ook welke op enige wijze betrekking hebben op deze gebruiksvoorwaarden, diensten en/of producten.

Gebruik op eigen risico
Het gebruik van van de app is volledig voor eigen risico en verantwoordelijkheid. Feelee aanvaardt hieromtrent geen aansprakelijkheid van welke aard en uit welke hoofde dan ook. De gebruiker kan het gebruik van de app op ieder gewenst moment beëindigen, door de app van zijn mobiele apparaat te verwijderen of te deïnstalleren. Wij leveren geen ondersteuning bij het gebruik van de app. Neem contact op met een medisch professional bij vragen of opmerkingen in het bijzonder met een medische component of binnen enige medische context.
Toepasselijk recht en overige voorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden en overige voorwaarden met betrekking tot de app en bijhorende dienstverlening en producten zijn uitsluitend onderworpen aan het Nederlandse recht. Mocht zich een geschil voordoen of kunnen voordoen, dan willen wij het geschil eerst samen bespreken om te bezien wat er aan de hand is en of er een oplossing gevonden kan worden. Mocht dit om welke reden dan ook niet lukken, dan worden alle geschillen die in verband met deze gebruiksvoorwaarden en/of de app ontstaan beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Midden-Nederland locatie Utrecht.

Contact
Je kunt op de volgende manieren contact met ons opnemen met betrekking tot deze gebruiksvoorwaarden:

E-Mail
info@garage2020.nl

Post
Garage 2020 Inzake Feelee
IJsbaanpad 9
1076 CV Amsterdam  KVK 70274525

Datum: 
26 januari 2022